Kontakt.

Klub Sportowy Ślęza Wrocław Spółka z o.o.

ul. Kłokoczycka 5
51-376 Wrocław

biuro@slezawroclaw.pl
tel. +48 882 097 624
www.slezawroclaw.pl

Rezerwacja boisk:

Pierwszy kontakt: +48 508 279 724.

Drugi numer do rezerwacji: +48 728 357 714.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000373816
NIP 8961512596
Regon 021423833

Nr konta: 83 1050 1575 1000 0090 3210 5430