Kontakt.

Klub Sportowy Ślęza Wrocław Spółka z o.o.

ul. Kłokoczycka 5
51-376 Wrocław

biuro@slezawroclaw.pl
tel. +48 882 097 624
www.slezawroclaw.pl

Rezerwacja boisk:

+48 504 049 266
+48 728 357 714

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000373816
NIP 8961512596
Regon 021423833

Nr konta: 33 2030 0045 1110 0000 0192 4670