Rozpoczął się kolejny etap prac ziemnych na kompleksie piłkarskim Ślęzy Wrocław na Kłokoczycach.

Wyrównywanie terenu dobiegło właściwie końca, choć wciąż trwają ostatnie korekty, kontrole i pomiary geologiczne. Z jednej strony koparki i ciężarówki usuwają skrajne połacie niepotrzebnej ziemi, z drugiej te same maszyny przywożą kamienie i piasek, aby można było wyznaczać fundamenty boisk.

Etap usypywania nawierzchni pod położenie sztucznej murawy powinien potrwać około dwóch miesięcy – na przełomie sierpnia i września na plac budowy wjadą rolki z trawą i rozpocznie się właściwa konstrukcja boiska.